Se men inte vilja ligga

I tredje avsnittet pratar vi om det här med att vara sexuellt eller romantiskt attraherad till andra (eller att inte vara det). Vem jag är sexuellt attraherad av och vill ligga med, och vem jag är romantiskt attraherad av utan att vilja ligga med - kan det vara olika? Vad betyder egentligen ACE* och ARO*? Och hur stark är egentligen "du måste vilja ligga ofta, annars är ditt förhållande misslyckat"-normen i samhället?

Vi har även med oss gästen Stina som hjälper oss att reda ut begreppen.

Du hittar oss som vanligt på Facebook i vår grupp Normsmart Familjeliv och på våra Facebooksidor Normpsykologen (Lina) och Normsmart (Erika).

Enjoy! /Lina och Erika

*ACE/ARO-spektrumet står för ett spektrum av asexuella (ACE) och aromantiska (ARO) upplevelser.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more